انیسه سلطانی‌نژاد

بررسی متالورژیکی تعدادی از اشیاء مفرغی به‌دست‌آمده از حفاری‌های منطقه‌ی جیرفت و ارائه‌ی روش‌های حفاظتی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1388
استاد راهنما: محسن صارمی; حمیدرضا بخشنده‌فرد

چکیده:

این پروژه به بررسی تعدادی از اشیاء فلزی به دست آمده از حفاری‌های جیرفت پرداخته است. در این راستا تلاش شده تا عناصر به‌کار رفته در ترکیب آلیاژها و روش‌های ساخت اشیاء مورد بررسی قرار گیرد و نوع و میزان خوردگی که به مرور زمان در اشیاء به وجود آمده است، مورد ارزیابی واقع شود. این اشیاء از نظر متالورژی و میزان خوردگی مورد آنالیزهای دستگاهی دقیق قرار گرفتند. بر اساس اطلاعات به دست‌ آمده تکنولوژی ساخت آن‌ها مشخص گردید. نتایج آنالیز عناصر به‌کار رفته در آلیاژ، مشابهت روش ساخت و ترکیب آلیاژ را با مناطق هم‌دوره و هم‌جوار محوطه‌ی‌ مورد [بررسی] نشان داد. بر اساس یافته‌های موجود، آلیاژ به کار رفته در ساخت اشیاء مس آرسنیک‌دار بوده است و به روش ریخته‌گری ساخته شده اند. نوع و شدت آسیب در اشیاء بررسی شد و با توجه به وجود بیماری برنز در تمام قسمت‌های اشیاء جهت حفظ و نگهداری و جلوگیری از تخریب بیشتر روش‌های درمانی بازدارنده پیشنهاد گردیده است.

Abstract: In this project, a number of metal objects found in Jiroft's excavation sites have been thoroughly examined in an attempt to find more about the elements used in the alloys' composition and the construction methods of these objects. The type and the amount of corrosion on each of these objects have also been evaluated and analyzed. According to the analytical data, the construction technologies and the compositional structures of these objects have close similarity to those of contemporary surrounding areas. According to studies arsenic-copper alloy used to construct these objects. Based on the type and the amount of corrosion, several methods of treatment have been suggested for proper maintenance and protection.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا