آرمان بندری

بررسی مسائل حفاظتی و مرمتی تابلوهای نقاشی دو رو (مرمت خاج‌وار)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: سدراک نظریان; حمید فرهمند بروجنی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا