مجید کشاورزی; سیاوش صفایی

بررسی مسجد آقانور در محله‌ی دردشت


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1367
استاد راهنما: عبدالله جبل‌عاملی; مصطفی حسین‌آبادی; اصغر توکلی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا