زهره انوری; هاله زرینه
بررسی مواد اولیه و عناصر به‌کاررفته در تزئینات بنای عالی‌قاپو ، مرمت دو نمونه کُشته‌بری و نقاشی دیواری در آن بنا
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: باقر آیت‌الله‌زاده شیرازی
استاد مشاور: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: