معصومه بهرامی‌بصیر

بررسی نقاشی دیواری گاوچاه وابسته به معماری صفویه در مسجد جامع اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: مصطفی حسین‌آبادی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا