حسن خسروی

بررسی ویژگی‌های پلان مدیریت حفاظت از محوطه‌های میراث فرهنگی؛ ارائه‌ی پلان مدیریت حفاظت از شهر استخر فارس


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1390
استاد راهنما: حسین احمدی، محمدحسن طالبیان
استاد مشاور: امید عودباشی، امین محمودزاده
چکیده:

محوطه‌های باستانی، به دلیل اهمیت و گستردگیِ ارزش‌ها و اقدامات مورد نیاز جهت حفظ و انتقال این ارزش‌ها به آینده، به راهبرد‌های حفاظتیِ جامع نیاز دارند. این راهبرد‌ها در ادبیات حفاظت و مرمت با اصطلاحات مختلفی از جمله برنامه‌ریزی مدیریت حفاظت شناخته و عنوان می‌شود. در این پژوهش سعی شده با بررسی دستورالعمل‌ها، منشورها و تجربیات جهانیِ مرتبط، مباحث نظری در شناخت این مبحث حفاظتی را مورد نقد و بررسی قرار داده و ضمن معرفی و شناخت اهمیت‌ این موضوع، یک روش منطقه‌ای جهت برنامه‌ریزی مدیریت حفاظت کلان محوطه‌ی باستانی استخر فارس ارائه گردد. شکّی نیست که ارائه یک برنامه جامع مدیریتی جهت حفاظت از محوطه‌ای با ارزش‌های بسیار وسیع مادی و معنوی، همچون محوطه‌ی باستانی شهر استخر، نیاز به همکاری‌های فکریِ گسترده‌‌ای دارد؛ به همین دلیل در این پژوهش با گرد‌‌آوری اطلاعات اولیه اعم از اطلاعات مربوط به شناخت محوطه و روش‌شناسی برنامه‌ریزی مدیریت حفاظت، در نهایت برنامه‌ایبه صورت راهکارهای کلی، جهت حفاظت و معرفی محوطه ارائه خواهد شد. چنین پژوهش‌هایی گر‌چه ابتدایی است، اما می‌تواند گام نخستی جهت شروع اقدامات جدی ملی و جهانی جهت حفاظت و معرفی محوطه‌های باستانی ارزشمندی از این دست محسوب شود.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا