زهرا بهزادنیا

بررسی و حفاظت و مرمت شیء آهنی از دوره‌ی الیمایی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: اصغر توکلی
استاد مشاور: جعفر تال بلاغی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا