زهرا اسدیان

بررسی و سامان‌دهی مجموعه آثار پارچه‌ای در مخزن موزه‌ی مردم‌شناسی کاخ گلستان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: فریده طالب‌پور
استاد مشاور: حمید خطیب‌شهیدی
چکیده:

هدف پژوهش به شرح زیر است؛ ۱- مستندنگاری و نظام‌مند ساختن سیستم ثبت اطلاعات مربوط به بافته‌های متعلق به مخزن موزه‌ی‌ مردم‌شناسی. ۲) ساماندهی بافته‌های موجود در مخزن موزه‌ی مردم‌شناسی‌. ۳) ارائه‌ی طرح و توصیه‌های لازم جهت استمرار فعالیت‌ها در موزه. ۴) طرح حفاظت و مرمت دو قطعه از پارچه‌های مجموعه که بطور کلی برای موارد دیگر قابل تعمیم خواهد بود. روش نمونه‌گیری مطالعات آماری در مورد اولویت‌های مرمتی در خصوص ۵۰ قطعه پارچه بعمل آمد. روش پژوهش کتابخانه‌ای به همراه جمع‌آوری اطلاعات از شبکه‌های اطلاعاتی است و هم‌چنین با انجام تحقیقات میدانی در موزه‌ها و مطالعات آزمایشگاهی. ابزار اندازه‌گیری عکاسی با لوپ، ترازوی دیجیتالی، مستندنگاری با کامپیوتر و دستگاه SEM -EDX است. نتیجه‌ی کلی این‌که به منظور بالابردن سطح مدیریتی و ارتقای کیفیت خدمات موزه در زمینه‌ی حفاظت و نگهداری آثار، ساماندهی و قانون‌مند ساختن سیستم ثبت اطلاعات حفاظتی و مرمتی بر اساس ملاک‌های حفاظتی پیشگیرانه می‌تواند تاثیر قابل توجهی در تضمین بقای آثار داشته باشد.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا