ملیحه مهدی‌آبادی
بررسی و شناخت آسیب‌های کتیبه‌ی داریوش در بیستون
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: