سعید دستان

بررسی و شناخت لایه‌ی بستر در نقاشی قهوه‌خانه‌ای (رنگ و روغن روی پارچه)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: بهنام پدرام

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا