غلامعلی حکیم‌الهی
بررسی و مرمت سفال نقش کنده‌ی ایران (بدون لعاب)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: سلیمان مقیمی بیدهندی
نوشته‌های مرتبط: