سامان دادجو

بررسی و مطالعه، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت چهار نمونه سفال نخودی‌رنگ تپه‌ی طالب‌خان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مسعود باتر

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا