نادر خطیبی

بررسی و مطالعه‌ی تزئینات و عملکرد ورودی در مسجد جامع اصفهان، مرمت کتیبه‌ی سردر باب‌الدشت


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: مصطفی حسین‌آبادی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا