شهرزاد حقی

بررسی چگونگی تکنیک تراش شیشه در ایران از هخامنش تا معاصر؛ حفاظت و مرمت یک کاسه‌ی تراش‌دار شیشه‌ای مربوط به عصر ساسانی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: سعید گلکار تهرانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا