محمدکریم متقی

بررسی کاربرد سنگ، حفاظت و مرمت آن در معماری بناهای دوره‌ی صفوی اصفهان، مرمت و نصب و حفاظت بخشی از ازاره‌های سنگی مسجد امام (شاه) اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: اصغر توکلی
استاد مشاور: مصطفی حسین‌آبادی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا