نفیسه انصاری

برنز بتا ﴿سفید روی﴾: مرور فنی و بررسی شیوه‌ی حفاظت اثر


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد

چکیده:

اشیاء برنزی قلع بالا با ترکیبی از مس و قلع با خواص منحصربفرد و تکنیک ساخت ویژه کمتر مورد توجه و پژوهش واقع شده اند. استفاده از این تکنیک آلیاژ سازی در ایران به اواخر دوره ساسانی باز می گردد و از قدمت کهنی برخوردار است. ناشناخته بودن این آلیاژ در بین حفاظت‌گران آثار تاریخی هویت و ماهیت اثر را مخدوش کرده و همچنین در اتخاذ شیوه حفاظت نیز حفاظت‌گران را دچار اشتباه می‌کند . در این راستا طی این پروژه در ابتدا به معرفی تاریخچه و خصوصیات ظاهری این اشیاء پرداخته شده و با انجام مطالعات فن‌شناسی چگونگی ساخت و تولید این اشیاء بیان شده است. به منظور بررسی دقیق تر مطالعات فن‌شناسی به صورت موردی بر روی چهار نمونه شیء که از نظر ظاهری خصوصیات برنز قلع بالا را دارا می‌باشد صورت گرفت. به منظور انجام این مطالعات از روش‌های دستگاهی SEM-EDS  و SEM-BSE و همچنین از آنالیز XRD و میکروسکوپ الکترون روبشی نیز استفاده شد ه است. به منظور بررسی شیوه حفاظت، ۲۰ نمونه برنز قلع بالا حاوی ۲۰% قلع ریخته‌گری شده و در دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد تحت عملیات حرارتی قرار گرفته و پس از آن آبدهی شده است. باز‌دارنده‌های سالویا و آمینو مرکاپوتیادیزول بر روی نمونه‌ها آزمایش شده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا