مریم برومند

بررسی و شناخت آسیب‌های وارده بر بخش‌های چوبی مجسمه‌ی لک لک مصری متعلق به دوران مصر باستان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1382
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: مجید قاضیان تفرشی
چکیده:

هدف پژوهش شناخت مواد و ایجاد دانش مناسب جهت برخورد با اشیاء ترکیبی موجود در موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی، به‌خصوص اشیاء ساخته‌شده از چوب و فلز است. روش پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای است. نتیجه‌ی کلی: حفظ و بقای مجموعه‌های فعلی از چوب‌ها و فلزات باستانی که در وضعیت بحرانی قرار دارند به ارزیابی مجدد و مرمت نهایی نیازمند است. براساس دوره پروژه، بودجه‌ی مربوطه و تکمیل طراحی، ذخیره را برای چند ماه و یا چند سال میتوان ادامه داد. در مورد آن چیزی که باید حفظ شود و نحوه‌ی مرمت شیء، میتوان به زمان، هزینه‌ها، شیوه‌ی تثبیت، شیوه‌ی ماهرانه، نظریه‌های متفاوت، درک متقابل میان باستان‌شناسان، دانشمندان علوم و حفاظت‌گران، اشاره کرد چرا که حفاظت‌گران نیاز دارند که نحوه‌ی حفظ و بقای شیء خاصی را بدانند که منحصر به فرد است و قابل مقایسه با سایر اشیاء مشابه نیست.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا