بهشاد حسینی

تحلیل شیوه‌های برخورد حفاظتی و مرمتی با گسستگی لایه‌های نقاشی رنگ روغن روی کرباس


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: بهنام پدرام
استاد مشاور: محمدرضا نیلفروشان
چکیده:

بروز گسستگی‌ها در نقاشی‌های رنگ‌روغن روی کرباس با ساختار لایه‌ای و تکیه‌گاه انعطاف پذیر و نفوذ پذیرشان، امری دور از ذهن نیست. هر یک از لایه‌ها جنس و طبیعتاً رفتار‌های گوناگون نسبت به یکدیگر دارند؛ بنابراین واکنش آنها نسبت به عوامل بیرونی و درونی از لایه‌ی دیگر متفاوت بوده و همچون عاملی بالقوه نقش بزرگی در بوجود آمدن بسیاری از انواع گسستگی‌ها ایفا می‌نمایند. به طور کلی راستای این گسستگی‌ها می‌تواند به دو شکل موازی بر ساختار لایه‌ای نقاشی (پوسته شدن) و یا عمود بر آن (تَرَک) باشد؛ البته با صرف نظر از عارضه‌ای مانند پودری شدن که جدایش در آن بر خلاف دو مورد قبلی به صورت ذره‌ای است. هرکدام از این ترک‌ها و پوسته‌شدگی‌ها دو دسته‌ی عمومی برای طیف وسیعی از گسستگی‌ها هستند که مکانیزم تولید بسیار متنوع و بعضاً پیچیده‌ای دارند. از آنجایی که بروز بخشی از این عوارض امری طبیعی در پروسه‌ی بلوغ اثر هستند و ضرورتاَ خطری جدی برای اثر به‌حساب نمی‌آیند، لزوم اقدام درمانی در مورد تمامی آن‌ها احساس نمی‌شود؛ اما برخی دیگر که خطر کمبود و ریزش را برای نقاشی دارند به شیوه‌ی مناسب درمانی، در طرح مرمت برای آن‌ها گزینش می‌گردد. درمان این گسستگی‌ها از پارامتر‌های گوناگونی بهره می‌برد که اگر به شکل مناسب به کار برده نشوند خطرات گوناگونی مانند جابجایی لایه‌های نقاشی و عدم برگشت پذیری متوجه‌ی اثر خواهد بود. در این پایان نامه چند شیوه‌ی درمانی با پارامتر‌های کنترل شده برروی چند نمونه‌ی موردی انجام گرفته است.

Abstract: Occurrences of separations in oil-painting on canvas with layered structure into their flexible and permeable supports are not impossible. Each of layers has multiple behaviors into their kind and temperament. Therefore, their reflexes into external and internal factors are different from each other and like a potential element have a major role in formation of vary type of separations. Totally direction of such separations can be in two manners: parallel to layered structure of painting (flaking) and erected to that (craquelure). Of course with surrender from i.e. powdering phenomenon that separation occurs as particles. Each craquelure and flaking is generic term for wide variety of separations that they have very varied and rather complicate production mechanism. Whereas, occurrence of some of such phenomenon are normal in painting's maturing procedure and will not be included a serious risk, altogether they don’t need treatment; on the other hand, for those have risks like paint loss and detachment it will be selected an appropriate treatment in object's conservation plan. Treatment for this separations utilize from multiple parameters that several risks like picture layer movement and irreversibility will be noteworthiness if this parameters are used malapropos. In present thesis, several treatments with monitored parameters have been carried out upon several case studies.

به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا