سایه خواجه‌ئیان

تخریب فتوشیمیایی در نقاشی‌های رنگ و روغن، مرمت تابلوی بیع و شرای حضرت یوسف اثر محمد زمان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: مرتضی حاجیان
استاد مشاور: بهنام پدرام

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا