مجید قاضیان تفرشی

تزئینات گچبری محراب‌های دوره‌ی سلجوقی (حیدریه‌ی قزوین)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: احمد رهبری

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا