بهنام پدرام

تکنولوژی آسترگیری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن روی پارچه


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: ماندانا برکشلی
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی
Abstract: This Article is a brief review of revolutionary changes in lining technology, deterioration from traditional lining, investigation about cold lining. Cold lining was applied on Iranian paintings. Results from this practical study are offered.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا