نگار افتخاری

حفاظت و مرمت محراب گچبری ایلخانی مربوط به مسجد جامع گناباد


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی
استاد مشاور: محمدرضا روحانی
چکیده:

مسجد جامع گناباد یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین مساجد دو ایوانه در محدوده‌ی خراسان رضوی است که ساختار معماری و تزئینات منحصربه‌فردی از دوره‌های خوارزمشاهی تا قاجار در آن وجود دارد و به‌عنوان یکی از آثار شاخص منطقه معرفی می‌شود. از آرایه‌های باارزش این مسجد می‌توان به محراب گچبری شبستان شمال شرقی آن اشاره کرد که احتمالا مربوط به دوره‌ی ایلخانی است و موضوع اصلی این پژوهش را به خود اختصاص داده است. مطالعات تاریخی و تطبیقی جهت روشن‌شدن دوره‌ی ساخت این محراب بخش ابتدایی این پایان‌نامه است و سپس فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و شناخت ساختار بلوری و گچبری مورد بحث با توجه به آزمایش‌ها و تصاویر میکروسکوپ الکترونی بررسی شده است. در ادامه و بر پایه‌ی مطالعات فنی، مداخلات انجام‌شده‌ی حفاظتی و مرمتی روی این اثر بیان شده و در پایان جهت کنترل فرآیند تخریب، پیشنهادات حفاظتی مناسب ارائه گردیده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا