سیده لیلا موسوی; داوود اسدالله‌وش عالی
حفاظت و مرمت آهک‌بری‌های حمام کُردشت جلفا
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حسین احمدی
نوشته‌های مرتبط: