تینا طینتی

حفاظت و مرمت بخشی از آرایه‌ی لایه‌چینی و طلاکاری در طبقه ششم عمارت عالی‌قاپوی اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1395
استاد راهنما: یاسر حمزوی
استاد مشاور: محسن ملک احمدی
چکیده:

دوره‌ی شاه‌عباس کبیر، از منظر هنر و معماری، عصر طلایی دوره‌ی صفوی و بعد از اسلام ایران محسوب می‌شود. در این دوره پایتخت به اصفهان انتقال داده‌شد و شاهکارهایی در حوزه‌ی معماری آفریده‌شد. یکی از این شاهکارها عمارت عالی‌قاپو است که نه تنها از جنبه‌ی سبک معماری‌اش، بلکه از لحاظ تزئینات معماری‌اش، تحسین همگان را برانگیخته است.
این دوره، دوره‌ی اوج هنر لایه‌چینی است و آنچه در این پروژه دنبال شده‌است، نجات‌بخشی، مطالعه‌ی فنی و حفاظت بخشی از آرایه‌ی لایه‌چینی و طلاکاری طبقه‌ی ششم این بنا است. در مطالعات فن‌شناسی این اثر، به شناخت ترکیبات لایه‌چینی و همچنین شناسایی نوع رنگ‌دانه‌ها و بست رنگ با آزمایش‌های شیمی تر و ‌FTIR انجام‌شد. در ادامه، آسیب‌نگاری و آسیب‌شناسی آرایه انجام شد که در نهایت با شناختی بهتر از اثر و محیط و شرایط آن، به ارائه‌ و اجرای طرح مرمتی‌ای با توجه به شرایط کاربری بنا پرداخته‌شد.

به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا