رضا خنجری

حفاظت و مرمت بخشی از گچبری‌های قلعه نهچیر اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مسلم میش‌مست‌نهی

چکیده:

با توجه به اینکه حفاظت و مرمت آثار تاریخی یکی از راهکارهایی است که در جهت حفظ هرچه بیشتر از این دارائی‌ها و ارزش‌های تاریخی- فرهنگی- هنری به‌شمار می‌رود، لذا در این مجموعه سعی شده است گوشه‌ی بسیار اندکی از گچبری‌های قلعه نهچیر اصفهان مورد حفاظت و مرمت قرار گیرد. در ادامه لازم دانسته شد در بخش مطالعات تاریخی در مورد تاریخچه‌ی قلعه نهچیر، هنر گچبری، نقوش و موتیف‌های به وجود آمده در هنر گچبری و شیوه‌های مختلف گچبری مطالبی عنوان شود. به‌علاوه در بخش دیگر این مجموعه گچِ به‌کاررفته در اثر گچبری‌شده مورد آزمایش دستگاهی میکروسکوپ الکترونی (SEM) قرار می‌گیرد تا در مورد نحوه‌ی ساخت گچ از نظر فن‌شناسی و همین‌طور در مورد وجود آسیب‌های احتمالی واردشده به اثر از نظر ساختار کریستالی بحث شود. هم‌چنین در مبحث فن‌شناسی در مورد سبک‌های مختلف گچبری، کارایی ابزار آلات هنر گچبری و شیوه‌ی اجرای گچبری مطالبی عنوان می‌گردد. ادامه‌ی این نوشتار مبحث آسیب‌شناسی را در بر می‌گیرد و حاکی از آسیب‌ها انسانی می‌باشد و در بخش پایانی این گزین‌گویه تشریح عملیات مرمتی و بازسازی اثر گچبری‌شده می‌باشد که با توجه به شواهد و مدارک موجود در این اثر عنوان می‌شود و بازسازی قسمت‌های ریخته‌شده انجام گرفت.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا