ارسلان سید چرمچی

حفاظت و مرمت بخشی از یک نقاشی دیواری قاجاریه واقع در ضلع شرقی کاخ سلیمانیه کرج


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: رضا رحمانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا