مریم رحمتی
حفاظت و مرمت تابلوی نقاشی قهوه‌خانه‌ای
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: رضا رحمانی
نوشته‌های مرتبط: