گلناز یکتائیان
حفاظت و مرمت تابلو سردار اسعد بختیاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: فلور بنده‌خدا
نوشته‌های مرتبط: