محمد کریم‌نژاد

حفاظت و مرمت تابوت سفالی یک کودک، مکشوفه از کنگاور


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1384
استاد راهنما: اصغر توکلی
استاد مشاور: مهناز گرجی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا