مهدی اکبرخواه
حفاظت و مرمت تزئینات و گچبری قسمتی از ازاره‌ی ضلع جنوب غربی گنبدخانه‌ی مسجد جامع اشترجان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: فریبا خطابخش


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: