هومن بخشایی

حفاظت و مرمت دو نمونه شیء سفالی نخودی و خاکستری متعلق به سایت‌موزه‌ی عصر آهن مسجد کبود تبریز


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حسام اصلانی; فریبا مجیدی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا