فرحناز بهادران

حفاظت و مرمت فرش ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: مصطفی حسین‌آبادی
استاد مشاور: مرضیه خطیب‌زاده

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا