نازیا زمانی

حفاظت و مرمت قالی ایران؛ قالی کاشان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: عبدالله;حدتی
استاد مشاور: سوسن معتقد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا