پروانه بزرگ قلاتی

حفاظت و مرمت نقاشی روی چوب دوره‌ی قاجاریه (سقف چوبی خانه‌ی شفیعی اردکانی)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: صمد سامانیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا