احمد میرزائی‌کلهر
حفاظت و مرمت نمونه سفال سفید و آبی صفویه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: علی‌اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: