بابک حجتی

حفاظت و مرمت یک طومار چرمی متعلق به موزه‌ی هگمتانه


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی، حمید فرهمند بروجنی

چکیده:

چرم به علت ساختار پیچیده‌ای که دارد با عوامل مختلف واکنش می‌دهد و سریعا آسیب می‌بیند. فرایند‌های دباغی، نوع و گونه‌ی چرم، و شرایط نگهداری و دفن اثر به این آسیب‌ها می‌افزاید. همین پیچیدگی ها هستند که باعث می‌شوند، روند مرمت و واکنش هر شیء چرمی با دیگری متفاوت باشد. طومار چرمی موزه همدان شدیداً آسیب دیده و با مواد نرم کننده رایج، بهبودی در شرایط فیزیکی آن حاصل نشده است. به وسیله آزمایش‌های شیمی تر مانند تست سولفات، آمونیوم، شناسائی ماده دباغی و آنالیزهای کروماتوگرافی (TLC)، جذب اتمی (AAS)، SEM/EDAX، pHسنجی و کشت قارچ حداکثر اطلاعات از فرایند تولید و میزان تخریب طومار چرمی به دست آورده شد. سپس چندین روش تمیزکاری مانند تمیزکاری با الکل، کلوسل جی، CMC و تمیزکاری خشک روی نمونه آزمایش شدند. از بین مواد نرم کننده BML و گلسیرین مخلوط با آب و الکل و نرم کردن به وسیله رطوبت و مالش سطح چرم روی نمونه آزمایش و نتایج به وسیله مشاهدات بصری و SEM بررسی شدند. در انتها تمیزکاری خشک و نرم کردن به وسیله رطوبت و مالش به عنوان بهترین و کم خطرترین روش برگزیده و اجرا شدند. برای استحکام بخشی نمونه در قسمت های سوخته از پارالوئید B72 و برای چسباندن بعضی قسمت ها از Beva 371 استفاده شد.

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا