سمیه میرشاهی

حفاظت و مرمت یک نسخه نیم جزء قرآن مجید موقوفه‌ی مسجد سنگی‌ اسفیدواجان اصفهان (قاجاریه)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: ساغر حمیدی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا