مهناز مردفکری

حفاظت و مرمت ۱۲ قطعه آثار آلیاژ مس به‌منظور بازخوانی کتیبه‌ها و آشکارسازی نقوش پنهان مربوط به موزه‌ی ملی ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مهناز گرجی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا