غزاله دزفولی

حفظ و مرمت دو دستبند به‌هم‌چسبیده متعلق به موزه‌ی ملی ایران، با نظر به مطالعات آسیب‌شناسی و فن‌شناسی در مورد این گونه آثار


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا