آنا محسن‌پور

حفظ و مرمت دو نمونه شیء مفرغی متعلق به موزه‌ی ایران باستان ﴿تزئینات لباس رزم﴾


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد; غلامرضا وطن‌خواه

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا