محمد فلاحی حسین‌آبادی
حفظ و مرمت دیوارنگاره‌ای منتسب به استاد سیدهاشم اصفهانی (رشتیان) در تکیه‌ی خوانساری اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: