سوده موسوی‌اصل

حفظ و مرمت و بخشی از نقاشی‌های روی سنگ ازاره‌ی ایوان آیینه‌ی کاخ چهل‌ستون


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1389
استاد راهنما: امیرحسین کریمی

چکیده:

این پروژه درپنج فصل گردآوری شده است؛ در فصل اول توضیحی مختصر درباره‌ی عمارت چهل‌ستون و تاریخ تزیینات آن داده شده است همراه با بررسی اجمالی تزیینات ازاره‌های ایوان‌ها در این کاخ دوره‌ی صفوی و در آخر بررسی پیشینه‌ی نقاشی روی سنگ در ایران به اختصار بیان شده است. در فصل دوم به معرفی ازاره‌ی ایوان شرقی به خصوص قسمت مورد مطالعه در این پروژه پرداخته شده است. فصل سوم مربوط به بررسی فن‌شناسانه‌ی اثر می‌باشد. در این فصل شیوه‌ی رنگ گذاری و تکنیک به کارگرفته شده در خلق اثر بیان گردیده که با توجه به آزمایش‌های شیمی تر و دستگاهی (FTIR) توضیح داده شده است. در فصل چهارم آسیب‌های موجود در این اثر و علل و عوامل ایجادکننده‌ی این آسیب‌ها به اختصار بیان شده است. فصل پنج به عملیات اجرایی اختصاص داده شده است که شامل تمیزکاری اثر و استحکام‌بخشی آن می‌باشد و درپایان این فصل پیشنهادات و راه‌کارهایی برای حفاظت ومرمت بهتر ازاره­ی ایوان شرقی کاخ چهلستون ارائه گردیده است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا