رویا چقامیرزایی
حفظ و مرمت یک نمونه زیارتنامه‌ی کاغذی (با تکیه‌گاه چوبی) حضرت صاحب‌الامر (ع) متعلق به کتابخانه‌ی مرکزی تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: محسن محمدی; علی نعمتی بابایلو
نوشته‌های مرتبط: