شایان شاکریان

ساختارشناسی روغن کمان در راستای طرح حفظ و مرمت قلمدان‌های تاریخی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: میترا اعتضادی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا