مرتضی ابن‌قاسم

شناخت انواع تزئینات شیشه‌ای، مرمت یک ظرف دوران سلجوقی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: سعید گلکار تهرانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا