علی‌اصغر ثابت جازاری

شناخت مکتب سفال نیشابور و روش‌های حفاظت و مرمت آن


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: سیدمحمود موسوی
استاد مشاور: سلیمان مقیمی بیدهندی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا