مریم صامتی

شناخت و بررسی آسیب‌های وارده بر تزئینات فلزی به‌کاررفته در بافته‌ها


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1374
استاد راهنما: سوسن معتقد

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا