حمیدرضا محبی

شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی در طاق بزرگ طاق‌بستان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: محمدحسین وافی
استاد مشاور: حسن راهساز

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا