اسعد بهرامی

شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی تزئینات آجری سردر بناهای سنندج


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا