صغرا نیک‌پور خشک‌رودی

شناخت و حفاظت آثار چرمی – حفاظت و مرمت یک نمونه طومار چرمی (موزه‌ی همدان)


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: احمد رهبری; حسین آقاجانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا